วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ดรุณากาญจนบุรีบริจาคเครื่องสนามเล่นเด็ก


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้บริจาคเครื่องสนามเล่นเด็กให้แก่ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้ การบริจาคครั้งนี้ บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริม