วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ดรุณากาญจนบุรีเจ้าภาพสถานที่การแข่งขันวิชาการ


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ “การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รอบเครือข่ายโรงเรียนเอกชน” วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ไว้วางใจให้ดรุณากาญจนบุรีเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทุกรายการ รวมทั้งครู นักเรียนที่เข้าแข่งขันให้ความร่วมมือกับดรุณากาญจนบุรีอย่างดียิ่ง ขอบคุณโรงเรียนวีรศิลป์ที่ช่วยในการจัดการแข่งขัน   โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีมีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลปากแพรก “กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนส่งขบวนรถพุ่มผ้าป่าขยะรีไซเคิล (แต่ไม่เข้าร่วมประกวดขบวนรถพุ่มผ้าป่า) จำนวน ๒ คัน หัวข้อ “การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยร่วมกัน(on care for our common home) - คุณคือฮีโรช่วยโลกจากขยะ” 


โรงเรียนร่วมทอดผ้าป่าจากขยะรีไซเคิลที่รวบรวมเดือนสิงหาคมในโรงเรียนและจากผู้ปกครองพร้อมเงินจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลตามกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นบุญของโรงเรียน จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)