วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เยี่ยมผู้อาวุโสในหมู่บ้านจิรกาญจน์


ผู้แทนนักเรียน (สภานักเรียน ชมรมอย.น้อย นักเรียนอนุบาล)โดยการนำของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกเยี่ยมผู้อาวุโสในหมู่บ้านจิรกาญจน์ จำนวน ๒๕ ท่าน เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองนักบุญอันนา (แม่ของพระนางมารีย์ และยายของพระเยซูเจ้า) การหล่อหลอมนักเรียนมีความรักความกตัญญูต่อผู้อาวุโส  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สอง โดยใช้งบประมาณจากการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคนคือการร่วมกันคัดแยกขยะและจำหน่ายขยะรีไซเคิ้ลวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เมืองกาญจน์ยูไนเต็ดใช้สนามดรุณากาญจนบุรี


ทีมฟุตบอล “ค้างคาวมหากาญจน์” เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด ทีมน้องใหม่แห่งศึกไทยลีก 3 ขอใช้สนามฟุตบอลโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี(ดรุณาสเตเดี้ยม)ฝึกซ้อมเตรียมการแข่งขันจำนวน 3 ครั้ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีให้การสนับสนุนกิจกรรมของสังคมกาญจนบุรีตามความพร้อมของโรงเรียนเสมอ


ดรุณากาญจนบุรี ร่วมรณงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก


เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี นำน้องๆ นักเรียนร่วมกิจกรรม   “การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ   ประจำปี 2560” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตองพัฒนาตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  กิจกรรมครั้งนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ตำบลปากแพรก ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๑


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีส่งเสริมนักเรียนร่วมทำงานเป็นทีมความเป็นพี่น้องดรุณากาญจนบุรีความคิดสร้างสรรค์ การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยความรับผิดชอบ