วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ดรุณากาญจนบุรีบริจาคเครื่องสนามเล่นเด็ก


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้บริจาคเครื่องสนามเล่นเด็กให้แก่ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้ การบริจาคครั้งนี้ บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริม


 

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เยี่ยมผู้อาวุโสในหมู่บ้านจิรกาญจน์


ผู้แทนนักเรียน (สภานักเรียน ชมรมอย.น้อย นักเรียนอนุบาล)โดยการนำของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกเยี่ยมผู้อาวุโสในหมู่บ้านจิรกาญจน์ จำนวน ๒๕ ท่าน เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองนักบุญอันนา (แม่ของพระนางมารีย์ และยายของพระเยซูเจ้า) การหล่อหลอมนักเรียนมีความรักความกตัญญูต่อผู้อาวุโส  ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สอง โดยใช้งบประมาณจากการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคนคือการร่วมกันคัดแยกขยะและจำหน่ายขยะรีไซเคิ้ลวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เมืองกาญจน์ยูไนเต็ดใช้สนามดรุณากาญจนบุรีทีมฟุตบอล “ค้างคาวมหากาญจน์” เมืองกาญจน์ยูไนเต็ด ทีมน้องใหม่แห่งศึกไทยลีก 3 ขอใช้สนามฟุตบอลโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี(ดรุณาสเตเดี้ยม)ฝึกซ้อมเตรียมการแข่งขันจำนวน 3 ครั้ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีให้การสนับสนุนกิจกรรมของสังคมกาญจนบุรีตามความพร้อมของโรงเรียนเสมอ


ดรุณากาญจนบุรี ร่วมรณงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก


เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี นำน้องๆ นักเรียนร่วมกิจกรรม   “การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ   ประจำปี 2560” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตองพัฒนาตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  กิจกรรมครั้งนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ตำบลปากแพรก ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๑


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีส่งเสริมนักเรียนร่วมทำงานเป็นทีมความเป็นพี่น้องดรุณากาญจนบุรีความคิดสร้างสรรค์ การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยความรับผิดชอบ