วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ดรุณากาญจนบุรี ร่วมรณงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก


เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี นำน้องๆ นักเรียนร่วมกิจกรรม   “การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ   ประจำปี 2560” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตองพัฒนาตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  กิจกรรมครั้งนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ตำบลปากแพรก ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๑


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีส่งเสริมนักเรียนร่วมทำงานเป็นทีมความเป็นพี่น้องดรุณากาญจนบุรีความคิดสร้างสรรค์ การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยความรับผิดชอบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น