วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลปากแพรก “กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล” วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนส่งขบวนรถพุ่มผ้าป่าขยะรีไซเคิล (แต่ไม่เข้าร่วมประกวดขบวนรถพุ่มผ้าป่า) จำนวน ๒ คัน หัวข้อ “การดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยร่วมกัน(on care for our common home) - คุณคือฮีโรช่วยโลกจากขยะ” 


โรงเรียนร่วมทอดผ้าป่าจากขยะรีไซเคิลที่รวบรวมเดือนสิงหาคมในโรงเรียนและจากผู้ปกครองพร้อมเงินจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลตามกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นบุญของโรงเรียน จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น