วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ดรุณากาญจนบุรีเจ้าภาพสถานที่การแข่งขันวิชาการ


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพสถานที่การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ “การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รอบเครือข่ายโรงเรียนเอกชน” วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ไว้วางใจให้ดรุณากาญจนบุรีเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทุกรายการ รวมทั้งครู นักเรียนที่เข้าแข่งขันให้ความร่วมมือกับดรุณากาญจนบุรีอย่างดียิ่ง ขอบคุณโรงเรียนวีรศิลป์ที่ช่วยในการจัดการแข่งขัน   โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีมีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น